Pozvánky

Tradiční výšlap na Javorník
30. prosince 2019 Po
Členské příspěvky 2020
31. prosince 2019 Út
HOROR Ples
17. ledna 2020 Pá

Info

Jen pro členy

Přihlašovací jméno

HesloRegistrace

Kontakt

Adresa:
Pionýr Kopřivnice
Sokolovská 393
742 21 Kopřivnice
pionyrkoprivnice{a}centrum.cz
Vedoucí PS:
Božena Klimecká
tel. 606 445 245
Účet: 2400112377/2010

Kdo jsme

Jsme demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých se zaměřením na mimoškolní výchovu a aktivity dětí a mládeže (7-26 let). Pionýrská skupina Kopřivnice byla založena 9. března 1990 a od této doby se nepřetržitě věnuje práci s dětmi.

Tábor Naše činnost

Ročně naše skupina pořádá okolo 45 aktivit, mimo oddílovou činnost.

 • Pravidelné schůzky v klubovně
 • Kluby
 • Akce pro veřejnost – Pohádkový les, BuBu stezku
 • Akce na odpoledne nebo jeden den
 • Víkendové akce
 • Projekt OlbramChallenge
 • Sport - Dodgeball
 • Letní a zimní tábory
 • Charitativní činnost
 • Talentová soutěž - Sedmikvítek
 • Spolupráce s dětskými domovy

Každým rokem se našich táborů účastní asi 180 dětí a schůzek v klubovně se každý týden (září - květen) účastní 45 dětí.

Výlet Za zcela zásadní považujeme to, že děti v době účasti na našich akcích nebloumají bezcílně ulicemi, nenudí se, ani se nepodílí na sociálně patologických jevech (drobná kriminalita, drogy). Prostě mají možnost příjemně a užitečně strávit svůj volný čas přes týden, o víkendech, o zimních i letních prázdninách.

Naše akce jsou otevřené pro všechny děti. Stačí přijít a zúčastnit se.

Zásady

Pionýr nabízí aktivní činnost nejen svým členům, ale i široké veřejnosti. Vede k rozvoji člověka a podílí se na prevenci sociálně patologických jevů. Dětem nabízí různorodé využití jejich volného času: kultura, sport, soutěže, turnaje, výlety, výtvarné činnosti, talentová činnost,…

 • Pravda „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.“
 • Poznání „Pionýr je pracovitý, učí se.“
 • Přátelství „Pionýr je přítelem všech dětí.“
 • Pomoc „Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním“
 • Překonání „Pionýr je čestný a spravedlivý.“
 • Příroda „Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.“
 • Paměť „Pionýr má rád svou zem.“

Vedoucí

Na děti po celou dobu dohlížejí jednak vedoucí, s bohatými mnoholetými zkušenostmi, ale také instruktoři, kteří své zkušenosti teprve získávají.

Většina z nich pochází právě z pionýrských oddílů a v tom svém si prožili své dětské chvíle.

Každý z nich každoročně prochází pravidelným školením z oblasti bezpečnosti, první pomoci, hygieny, psychologie a mnoha dalších.

Vedoucí V naší organizaci působí stabilní tým vedoucích a instruktorů. Mezi nimi jsou jednak velmi zkušení vedoucí s mnohaletou praxí práce s dětmi i mladí instruktoři ze řad studentů středních a vysokých škol. Mnoho z nich pochází z dětí, které v našich oddílech vyrostly. Všichni vedoucí a instruktoři procházejí každoročním školením (psychologie skupin, zdravověda a první pomoc, bezpečnost při akcích s dětmi apod.)

Veškeré úsilí a čas věnují dětem zcela zdarma. Více v sekci lidé.

Úspěchy

Pohár Dlouhodobě podporujeme talentované děti. Už mnohokrát prokázaly své schopnosti a dovednosti v celostátních kolech Sedmikvítku (divadlo, hudba, tanec, výtvarná a rukodělná činnost) a Dětské porty (zpěv). V roce 2001 jsme zvítězili v celostátním kole Sedmikvítku v Praze v kategorii výtvarná činnost a získali putovní Pohár předsedy vlády Miloše Zemana V roce 2002 vítězství obhájili (jako první v historii) a získali pohár znovu. V roce 2003 jsme získali Nominaci na Pohár předsedy vlády Vladimíra Špidly v kategorii divadlo, výtvarná činnost a hudba. V lednu 2004 jsme získali Pohár předsedy vlády Vladimíra Špidly v kategorii divadlo.

IČO: 67340547
Bankovní spojení: 2400112377 / 2010, Fio banka, a.s.
Registrace MV: VSP/1-1793/90R

Pionýr

Zbyněk Kocián, Filip Dospiva 2005 - 2014